Vreedzame School: ‘We horen bij elkaar’

Bij de Vreedzame School werken we in de eerste periode aan blok 1: het thema ‘We horen bij elkaar’, over groepsvorming.