Schoolfondsbrief Ouderraad

 

Datum: 15-02-2018 

Schoolfonds. 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 

U bent nauw betrokken bij onze school en zoals u weet worden er geregeld activiteiten georganiseerd waaraan de kinderen met veel plezier deelnemen. Bijvoorbeeld:  St. Maarten, St. Nicolaas, de Kerstviering, sporttoernooien, kunstmenu, theaterbezoek en ga zo maar door. Het organiseren en uitvoeren van de activiteiten brengt nogal wat kosten met zich mee. Wij vragen u om bij te dragen in deze kosten. Het afgelopen jaar gaven we ongeveer € 30,- per kind uit. 

Tijdens de Algemene Ouderavond is de bijdrage aan het schoolfonds vastgesteld op  € 17,50,- per kind.  

Het bedrag kunt u overmaken op  

rekeningnummer: NL64 RABO 0321954998 

t.n.v. Stichting sws Oostermoer Gieterveen 

onder vermelding van de naam/namen van het/de kind(eren) en de groep waarin hij/zij zit(ten).

Eventueel is contante betaling ook mogelijk. 

Binnenkort valt er bij alle dorpsbewoners een schrijven over het Schoolfonds op de mat. Dit schrijven is niet voor u bestemd. In verband met een ingewikkelde bezorging kan dit niet anders. Onze excuses hiervoor. 

De betaling van de schoolreis is niet in het bedrag van € 17,50,- opgenomen. Daarover volgt nader bericht. 

Wij hopen dat u ons ook dit jaar weer wilt steunen en u kunt er zeker van zijn dat het hele bedrag ten goede komt aan uw kind(eren). 

Mochten er problemen omtrent de betaling ontstaan, neem dan even contact op met de penningmeester van de Ouderraad (tel. 648333) of met de directeur,
dhr. G. Vogelvanger, van de school (tel. 648953). 

Vriendelijke groet, 

 Ouderraad/MR 

Samenwerkingsschool “Oostermoer” Gieterveen