Agenda komende tijd

maandag 24 september t/m 16 november – actie Gezond Scoren
dinsdag 25 september – inloopspreekuur 15.30 tot 16.30
donderdag 27 september – 10.30-11.30 uur op OBS Gieten groep 3/4 voorstelling ‘Wat is er mis met mijn vis’
donderdag 27 september – IVN natuurspeurtocht groep 7
woensdag 3 oktober – start Kinderboekenweek , thema ‘Vriendschap’
zaterdag 13 oktober – oud papier
vrijdag 19 oktober – Afsluiting Kinderboekenweek en Schoolfeest
maandag 22 oktober t/m vrijdag 26 oktober – herfstvakantie
woensdag 7 november – Daltoncongres Deventer
vrijdag 9 november – lampion lopen door school en Dorpshuis
zaterdag 10 november – oud papier
donderdag 15 november – groep 7/8 naar Herinneringscentrum Westerbork
donderdag 22 november – rapporten
maandag 26 en dinsdag 27 november – oudergesprekken
woensdag 5 december – bezoek Sinterklaas