Vreedzame School: ‘ We lossen conflicten zelf op’.

Bij de Vreedzame School werken we in deze periode aan blok 2: het thema ‘We lossen conflicten zelf op’,

In de onderbouw leren de kinderen ruzie te herkennen en op te lossen waarbij ze leren te komen tot een win-win oplossing.
In de bovenbouw leren de kinderen conflicten op te lossen aan de hand van een stappenplan en gebruiken ze hun kennis over conflicten bij het bespreken van conflicten in de wereld. Ook is er aandacht voor het omgaan met en het geven van kritiek.

In mei 2019 zijn er een aantal leerlingen uit groep 7/8 opgeleid tot mediator. Zij kunnen medeleerlingen hulp bieden bij het oplossen van een conflict.

Onder deze link vindt u meer informatie over ons systeem van de Vreedzame School