De Vreedzame School: ‘We hebben oor voor elkaar’

Bij de Vreedzame school werken we in blok 3 aan het thema: ‘We hebben oor voor elkaar’

In dit blok wordt aandacht besteed aan de manier waarop de leerlingen communiceren met anderen. In de Vreedzame school heeft iedereen een stem in het geheel. De leerlingen wordt gestimuleerd een eigen mening te hebben en tevens leren ze elkaars mening te respecteren. De mening van de een hoeft niet de mening van de ander te zijn. Maar het is ook belangrijk te leren op welke manier je je stem gebruikt. En hoe ga je om met meningsverschillen en belangentegenstellingen. Dat kan alleen als je oor hebt voor elkaar en echt luistert. Ook komt binnen dit thema communicatie aan bod. Communicatieve vaardigheden zijn een voorwaarde om te komen tot een prettig sociaal klimaat.

In mei 2019 zijn er een aantal leerlingen uit groep 7/8 opgeleid tot mediator. Zij kunnen medeleerlingen hulp bieden bij het oplossen van een conflict.

Onder deze link vindt u meer informatie over ons systeem van de Vreedzame School