De Vreedzame School: ‘We hebben hart voor elkaar’

Bij de Vreedzame school werken we in deze periode in blok 4 aan het thema ‘ We hebben hart voor elkaar’, over gevoelens.

In dit blok staat het omgaan met gevoelens centraal. In groep 1/2 wordt er ingegaan op het leren (her)kennen van basisgevoelens zoals blij, boos, bang, verdrietig en in ieder leerjaar wordt de woordenschat omtrent gevoelens uitgebreid. De verschillende gevoelens worden belicht en aan de hand van rollenspelen, samen besproken. Hoe geef je aan hoe je je voelt; wat zeg je als je wilt dat anderen stoppen en wat doe je als je verliefd bent op het mooiste meisje van de klas. In dit blok komen de kleine en grote gevoelens ruimschoots aan bod door het houden van een gevoelskring. Op een thermometer of gevoelslijn kunnen de leerlingen aangeven hoe ze zich die dag voelen. ​
In dit blok wordt aandacht besteed aan de manier waarop de leerlingen communiceren met

In mei 2019 zijn er een aantal leerlingen uit groep 7/8 opgeleid tot mediator. Zij kunnen medeleerlingen hulp bieden bij het oplossen van een conflict.

Onder deze link vindt u meer informatie over ons systeem van de Vreedzame School