De Vreedzame School: ‘We hebben hart voor elkaar’.

Om na de periode van thuiswerken vanwege het Coronavirus weer aan  elkaar te wennenbesteden we in de eerste week na de meivakantie aandacht aan groepsvorming en een positief sociaal klimaat. We gebruiken hiervoor aandachtspunten en verwerkingen  uit
blok 1: Wij horen bij elkaar

De groep was al een groep voor de sluiting van de school. Er is dus al herkenning en vertrouwdheid. En ook al gaat het allemaal iets anders nu, toch is veel ook hetzelfde gebleven  en kennen we elkaar. 
De leerkrachten bieden leerlingen gelegenheid om in alle veiligheid te kunnen praten over de ervaringen van het lange thuis zitten en waar zij zich ongerust over maken en/ of hebben gemaakt.

In mei 2019 zijn er een aantal leerlingen uit groep 7/8 opgeleid tot mediator. Zij kunnen medeleerlingen hulp bieden bij het oplossen van een conflict.

Onder deze link vindt u meer informatie over ons systeem van de Vreedzame School