Samenwerkingsschool Oostermoer

school voor Daltononderwijs

Welkom op de site van Samenwerkingsschool Oostermoer.

Laatste nieuws / Agenda   

 • wij willen de Ouderraad hartelijk danken voor hun bijdrage aan de lessen Algemene Muzikale Vorming (Klasse!Muziek) voor groep 4, die worden gegeven door meester Pieter van het ICO
 • op maandag 2 oktober wordt gestart met blok 2 van de Vreedzame School: 'We lossen conflicten zelf op', over conflicthantering.
 • de Kinderboekenweek is dit schooljaar van woensdag 4 t/m vrijdag 13 oktober 2017. Het thema is 'Griezelen'.
 • op zaterdag 14 oktober wordt er weer oud papier opgehaald
 • op dinsdag 17 oktober gaan de leerlingen van groep 7 en 8 met de bus naar Herinneringscentrum Westerbork. Vertrek om 8.00 en terugkomst om 14.00 uur
 • op vrijdag 20 oktober is er een fietskeuring voor de fietsen van de kinderen van groep 5 t/m 8
 • de herfstvakantie duurt van 23 t/m 27 oktober
 • in november en december gaan de kinderen van groep 6 en 7A een hoorspel met verhaal en beelden maken bij het project Luister en Huiver
 • op vrijdag 10 november gaan we voor Sint-Maarten binnen de school en het Dorpshuis lopen met onze pasgemaakte lampions
 • op zaterdag 11 november vanaf 13.30 uur wordt er weer oud papier opgehaald
 • op donderdag 23 november krijgen de kinderen hun rapport mee
 • op maandag 27 en dinsdag 28 november zijn er oudergesprekken
 • op maandag 27 november wordt gestart met blok 3 van de Vreedzame School: 'We hebben oor voor elkaar' - over communicatie
 • op dinsdag 5 december komt Sinterklaas bij ons op bezoek
 • op donderdagavond 21 december vieren wij Kerstfeest met ouders en kinderen
 • op vrijdag is er 's morgens voor de kinderen de jaarlijkse Kerstbrunch en zijn de kinderen 's middags vrij
 • de Kerstvakantie duurt van maandag 25 december 2017 t/m vrijdag 5 januari 2018
 • toont uw kind veel interesse in en talent voor een activiteit op het gebied van kunst en cultuur, bijv. muziek, beeldende kunst,toneelspel, dans, maar heeft u moeite om de lessen en verdere benodigdheden te betalen? Het Jeugdcultuurfonds Drenthe maakt het voor kinderen uit gezinnen met een minimum inkomen mogelijk ook buiten schooltijd mee te kunnen doen aan lessen kunstbeoefening. Aanvragen kunnen worden ingediend via Sociaal team gemeente Aa en Hunze, e-mail sociaalteam@aaenhunze.nl, tel. (0592) 26 34 68, of via onze intermediairs, juf Pia (e-mail piawiersum@primah.org) of juf Gea (e-mail geafidder@primah.org). Kijk ook op de pagina Cultuureducatie  
 • de Vreedzame School is onze werkwijze voor sociale competenties en democratisch burgerschap. De Vreedzame School streeft ernaar om kinderen te leren:
 • op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan
 • op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen
 • constructief conflicten op te lossen
 • verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap
 • open te staan voor verschillen tussen mensen.

          Onder het tabblad 'Onderwijs' vindt u meer informatie over de Vreedzame School 

 • Er wordt soms geparkeerd aan de bovenbouwkant (de beek-kant). De omwonenden hebben daar last van. Er kan geparkeerd worden aan de Boerendijk of op de parkeerplaats voor het Dorpshuis
 • heeft u foto's gemaakt van een activiteit van de school en wilt u deze delen met de andere ouders? Als u het even meldt bij meester Vogelvanger, juf Gea of bij Alinda Prins, dan zorgen wij dat ze op de website worden geplaatst.