Samenwerkingsschool Oostermoer

school voor Daltononderwijs

Cultuureducatie

Weetjes:

  • 'Als je iets beleeft, dan blijft het bij'

Kan dansles helpen bij het aanleren van lesstof van andere vakken? Hoe zet je lesstof van andere vakken om naar dans? Klik hier voor meer informatie via het LKCA (Landelijk Kenniscentrum voor Cultuureducatie en Amateurkunst)

 

Cultuuronderwijs leert kinderen o.a. kijken, luisteren en creatief denken. De 21th Century Skills die kinderen van deze tijd nodig hebben - samenwerken, ict-geletterdheid, creativiteit, communiceren, probleemoplossend vermogen,kritisch denken en sociale en culturele vaardigheden - komen bij onderwijs in de diverse disciplines van cultuureducatie allemaal aan bod en kunnen kinderen helpen om de reguliere leerstof beter te bevatten.

Wat willen we de leerlingen precies meegeven aan cultuur? Hoe willen we dat gaan doen?

Binnen de gemeente Aa en Hunze werken we samen op het gebied van de cultuureducatie, maar daarbinnen geeft elke school ook op een eigen manier invulling aan het cultuuronderwijs.

Juf Pia Wiersum en juf Gea Fidder hebben de cursus Intern Cultuur-Coördinator (ICC) gevolgd. Deze cursus heeft geresulteerd in het samenstellen van een Cultuureducatieplan voor onze school.

Klik hier voor het overzicht van alle activiteiten op cultuurgebied op onze school van dit schooljaar via o.a. het Cultuurmenu Aa en Hunze.

Voor een bijdrage uit het Jeugdcultuurfonds bij muzieklessen e.d. buiten schooltijd voor (tijdelijk) minder draagkrachtige ouders: kijk onderaan deze pagina.

Het cultuurmenu Aa en Hunze van dit schooljaar:

Cultuurmenu
Ook dit jaar doet onze school weer mee aan het Cultuurmenu. Uw kind maakt kennis met professionele voorstellingen, museumbezoek en kunsteducatieve projecten in de disciplines beeldend, dans, muziek, literatuur, nieuwe media, of theater. Kunstdocenten van het ICO verzorgen gedurende het schooljaar een aantal kunstlessen in de klas. Uw kind zal ook meedoen aan erfgoedprojecten, die speciaal voor de scholen in Aa en Hunze zijn ontwikkeld.
 
Waarom het Cultuurmenu?
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen vraagt scholen aandacht te besteden aan kunst- en cultuureducatie. Het Cultuurmenu biedt onze school de mogelijkheid structureel en laagdrempelig aandacht te besteden aan alle kunstdisciplines. Elk jaar staat voor uw kind een andere thema centraal.
 
De praktijk
Kinderen komen in het Cultuurmenu op school in aanraking met kunst en erfgoed. Uw kind leert naar kunst te kijken, kunst te beoefenen en leert over de geschiedenis van de eigen omgeving.
De projecten sluiten aan bij de Kinderboekenweek en de nationale gedichtendag.
 
Indeling Bouw
discipline
Kunstontmoeting
Kunstles
Aansluiting bij
Groep 1,2
Dans
Sweep Dreams
Beeldend
IVN project Afval en bewegen
Groep 3,4
Muziek en erfgoed
Metzingconcert Het jaor deur
Muziek
Meertmaond
Groep 5,6
Literatuur
Ontmoeting met een schrijver
Media
Kinderboekenweek
 
Groep 7,8
Muziek, dans, media, beeldend, theater
Monsters
Workshops die kinderen zelf kunnen kiezen
Kinderboekenweek
 
De kunstenaars of docenten komen dit jaar voor groep 1 t/m 6 bij ons op school langs om de lessen te geven. De kinderen van groep 7 en 8 gaan met de bus naar Assen voor de kunstschooldagen: ze volgend workshops bij het ICO en het Drents Archief en gaan naar een voorstelling in DNK (de nieuwe Kolk). Sweep Dreams is een voorstelling van Duo Gi-Jo en Monsters van Dudapaiva Company.
Het metzingconcert in het Drents wordt verzorgd door Martijje met band.
De erfgoedactiviteiten zijn: De Molenmuis, Erfgoedkwartet

 

Eens per 2 jaar werken de kleuters aan het project De Molenmuis, gekoppeld aan het project De Bakker. Hierbij wordt gewerkt aan taalontwikkeling en is er een erfgoedbezichtiging van de molen in Gieterveen.

Bij het Erfgoedkwartet voor groep 3 en 4 wordt er gespeeld met een kwartetspel met daarop erfgoedbegrippen, zoals griffel en lei, en foto's van erfgoed in de gemeente Aa en Hunze. Ook wordt er momenteel gewerkt aan de ontwikkeling van een erfgoedproject voor groep 3 en 4 rond het Kleine Kerkje in Gieterveen.

Voor het erfgoedproject Geessie en Geert voor groep 5 en 6 maken de kinderen eens per 2 jaar kennis met Geessie en Geert, kinderen uit 1910, en gaan ze naar museum De Kluis in Eext om het leven in die tijd echt te ervaren. 

Bij het erfgoedproject Plaats je Plek voor groep 7 en 8 (eens per 2 jaar) brengen de leerlingen eerst een bezoek aan de bibliotheek in Gieten om te leren zoeken naar bronnen. Daarna gaan ze bezig met het maken van een dorpsgids of rondleiding door Gieterveen.

Het project Luister en Huiver is vanuit de stuurgroep Cultuurmenu Aa en Hunze aangeschaft voor de bovenbouw. In het project Luister en Huiver kijken leerlingen op verschillende manieren naar de werkelijkheid. Ze luisteren naar twee verhalen, die meesterverteller Willem de Ridder heeft gemaakt naar aanleiding van een boekje met afbeeldingen uit schilderijen van Gerard van der Weerd. Welk verhaal is werkelijkheid? Bij dit project wordt er met gebruikmaking van taal, creatief schrijven, beeldende vorming en media een hoorspel gemaakt met een spannend verhaal.

Jeugdcultuurfonds Drenthe

Bijdrage voor actieve kunstbeoefening.

Het Jeugdcultuurfonds Drenthe stelt zich ten doel om kinderen van financieel minder draagkrachtige ouders de kans te geven om toch aan actieve kunstbeoefening te kunnen doen, terwijl er thuis geen geld voor is.

Bijdragen

Het Jeugdcultuurfonds Drenthe keert uit wanneer de ouder(s) en/of verzorger(s) leven van een uitkering op bijstandsniveau en andere financieringsmogelijkheden ontbreken of zijn uitgeput. De bijdrage van het Jeugdcultuurfonds Drenthe bedraagt maximaal € 450, - per jaar. De bedragen kunnen onder andere ingezet worden voor deelname aan een cursus, tekenbenodigdheden of de huur van een instrument. De bedragen worden rechtstreeks aan de culturele instelling betaald.

Het is toegestaan om voor meerdere kinderen uit een gezin een aanvraag in te dienen. Ieder jaar kan er opnieuw een aanvraag worden gedaan indien de financiële omstandigheden van de ouders en/of verzorgers dit noodzakelijk maken.

Intermediair

Juf Pia Wiersum en juf Gea Fidder zijn voor onze school intermediairs voor het Jeugdcultuurfonds.

Aanvragen voor een bijdrage kunnen worden ingediend via Sociaal team gemeente Aa en Hunze, e-mail sociaalteam@aaenhunze.nl, tel. (0592) 26 34 68, of via onze intermediairs, juf Pia (e-mail pia@swsoostermoer.nl) of juf Gea (e-mail gea@swsoostermoer.nl)

Meer informatie   

Meer informatie is te vinden op  www.jeugdcultuurfonds.nl.