Groep 5

De kinderen van groep 5 hebben een halve weektaak. Deze loopt van maandag t/m woensdag en de donderdag en vrijdag.

De kinderen mogen dus zelf bepalen in welke volgorde ze hun werk maken. Het is wel hun eigen verantwoordelijkheid aan het eind van de dag en halve week het werk af te hebben. De leerkracht bepaalt of dit reëel is.

De kinderen werken gedurende de week met een vast maatje. Ze kunnen elkaar helpen als dit nodig is. Ook zijn er geregeld samenwerkingsopdrachten.

 

De materialen kun je zelf uit de kast pakken.

De werkmaterialen liggen klaar in de kasten zodat kinderen deze zelfstandig kunnen pakken. Na de groepsinstructie, zoeken de kinderen met hun maatje een werkplek op voor die dag. Kinderen kunnen zelfstandig in de klas werken. Samenwerken kan in de hal.

We werken in blokken van een half uur. De eerste 20 minuten worden gebruikt voor extra instructies. De kinderen storen de leerkracht dan niet. Ze kunnen op die momenten bij hun maatje terecht. Het stoplicht staat op rood of oranje. Daarna volgt een loopronde van de juf, waarbij kinderen vragen kunnen stellen. Het stoplicht staat dan op groen.

Als het stoplicht op groen staat, geeft juf uitleg en kun je iets vragen.

Het technisch lezen doen we 4 dagen in de week groepsdoorbrekend. De kinderen van groep 4 t/m 8 zijn afhankelijk van hun leesniveau in groepen ingedeeld, die over de lokalen zijn verdeeld. We lezen 2 x een half uur per dag. Hiervoor gebruiken we de ralfi-methodiek. De leerkracht leest de tekst eerst voor, dan leest de groep de tekst in koor, en vervolgens lezen de leerlingen de tekst met een maatje. Elk kind leest dus op zijn eigen leesniveau.

Wat voor vakken hebben de kinderen nog meer? De nadruk ligt op het technisch-, begrijpend lezen, taal, spelling en rekenen. Maar daarnaast hebben de kinderen ook vakken als gym, tekenen, handvaardigheid en aardrijkskunde, natuur en geschiedenis.

 

Elke vrijdag hebben we boekpromotie. Elk kind gaat tijdens schooljaar een boek dat hij of zij graag leest promoten. Hiervoor krijgt het een vragenlijst mee zodat het dit met de ouders kan voorbereiden.