Groep 8

De ochtenden.

Ook op de computer kun je informatie verzamelen en oefenen.

’s Ochtends beginnen wij met lezen. De kinderen die de pluskaart van AVI hebben behaald, lezen voor zichzelf of zijn bezig met Goed Begrepen (een methode voor begrijpend lezen). De anderen oefenen dan via voor-, koor-, doorlezen. De juf of meester leest voor, samen lezen we vervolgens hardop (koor), dan lezen we door. Tenslotte lezen we de tekst nog een keer op tijd.

Om negen uur krijgen we instructie rekenen, taal en spelling. We werken voor rekenen met de methode “Rekenrijk” en voor taal en spelling hebben we “Taaljournaal” en “STaal”. Na de instructie is iedereen aan het werk met taal en rekenen. Klaar, dan mogen we verder met onzeweektaak.

Materialen die je nodig hebt, kun je zelf pakken.

Om kwart over tien tot half elf hebben we pauze. Na de pauze lezen we woordjes, om zo goed te oefenen voor de DMT-toets. De woordjes moeten we thuis ook leren voor het dictee. Dit hebben we altijd op donderdag. Vervolgens krijgen we instructie voor een zaakvak. Op maandag is dit aardrijkskunde (Geobas), op dinsdag topografie (blokboek Europa voor groep 7 en blokboek de Wereld voor groep 8. Op woensdag hebben we geschiedenis uit de methode “Brandaan” en op donderdag hebben we biologie/menskunde/techniek uit de methode “Naut”. Op de vrijdag zijn we bezig met staatsinrichting. Bij de zaakvakken zijn we bijna altijd bezig met maatjesleren.

 

 

 

De middagen

Handelingswijzers helpen je om zelf tot een oplossing te komen.

Op de maandagmiddag hebben we altijd begrijpend lezen uit de methode Tekstverwerking. Voor de vrijdag gebruiken we dan Nieuwsbegrip over een actueel onderwerp.

Verder gaan we op woensdagmorgen naar de bibliobus, hebben we op donderdagmorgen gym en op de donderdagmiddag beginnen we met HVO/Godsdienst. Voor HVO werken de kinderen uit de methode “Avonturen met de jij en ik club” en Godsdienst krijgen we van de godsdienstleerkracht. Vervolgens hebben we Engels en kunnen we verder met onze weektaak. De vrijdagmorgen kijken we om elf uur schooltv-weekjournaal. Vrijdagmiddag staat in het teken van handvaardigheid. 

Keuzewerktijd inplannen op je taakbrief.

Op de weektaak plannen wij altijd twee verschillende keuzewerkactiviteiten. De keus in deze activiteiten is elke maand anders. Als je helemaal klaar bent met het werk op de weektaakbrief, dan mag je iets voor jezelf doen. Dat kan iets stils zijn, bijvoorbeeld tekenen, lezen of achter de computer, of een spelletje. Dit moeten we wel altijd even aan de juf vragen.

Op onze weektaak vind je ook computeroefeningen. We werken met de “ik-serie” (ik keer, ik tijd, ik typ, ik 100 en ik 1000)

Natuurlijk hebben we ook nog schrijven en verkeer. Verkeer maken we zelfstandig of met je maat, en bespreken we klassikaal. Schrijven mogen we zelf plannen.

 

 

Je kijkt veelal zelf na en je bespreekt je resultaten met juf of meester.

Sommige dingen mogen we zelf nakijken. Dit om kritisch naar ons werk te leren kijken  en ook om alvast te oefenen om goed ons huiswerk op het voortgezet onderwijs na te kijken.

 

 

 

 

 

Dit is onze groep en zo ziet onze groep eruit