Onderwijstijd

Onderwijstijd per kernvaardigheid per dag

 

 

Groepen

1 2 3 4 5 6 7

8

Vakken

Min. Min. Min. Min. Min. Min. Min.

Min.

Voorbereidend lezen

20 20

Aanvankelijk lezen

50

Technisch lezen 50 45 25 15

15

Begrijpend lezen

25 30 30

30

Leesbevordering

20 20 15 10   5   5   5

  5

Studerend lezen

10

10

Taalontwikkeling

70 70

Taalopdrachten

40 30 25 40 40

45

Taalvaardigheden

40 40 15 10 10 10 10 10

Spelling

20 20 20 20

20

Methodisch schrijven 40 40 30 30 20

15

Aanvankelijk rekenen

15 30

Rekenen

50 50 50 50 60 60
Totaal 165 180 210 210 210 210 210

210