Samenwerkingsschool Oostermoer

school voor Daltononderwijs

Ouderraad

De ouderraad houdt zich bezig met het organiseren van activiteiten en beheert het schoolfonds.

De ouderraad is vooral gericht op “doe-zaken” en organiseert mede o.a. de voorjaarsmarkt, het schoolfeest en de Sinterklaas- en Kerstviering. Ook de organisatie rondom de inzameling van oud papier gebeurt door de OR.

U kunt de OR via e-mail bereiken: or@swsoostermoer.nl

Hier vindt u het 'Blauwe Boekje' met verslagen, plannen, financiële overzichten en begrotingen van MR en OR en de agenda voor de algemene ouderavond van 16 november 2016.

In de ouderraad hebben zitting:

 

Dagelijks bestuur

 

dhr. J. de Wit (voorzitter)     

 

mw. K. Topper (penningmeester)

 

mw. J. Eleveld (secretaris) 

 

Overige leden:

 

mw. M. van Bavel

mw. J. Betting

Mw. D. Kanninga

mw. T. Potse

Mw. A. Bitter

Dhr. René Boer

 

 

Eerstkomende vergadering Ouderraad: 13 november 2017