Rapportage en oudergesprekken

Oudergesprekken

Driemaal per jaar wordt u uitgenodigd voor een 10-minutengesprek. In de week voor het gesprek heeft u via uw kind het rapport ontvangen. In het 10-minutengesprek kunt u vragen stellen, bijv. naar aanleiding van het rapport, en de leerkracht kan bepaalde onderwijskundige zaken nader toelichten.

Mocht u graag een langer gesprek willen, dan kunt u het best met de betreffende leerkracht een aparte afspraak maken.

Als uw kind extra aandacht behoeft, dan wordt u er door de leerkracht contact met u opgenomen voor een gesprek, zodat u van het functioneren van uw kind op school op de hoogte blijft.

Inloopspreekuur

Driemaal per jaar wordt er een inloopspreekuur gehouden. De data zijn te vinden in de schoolkalender. Een ouder kan dan, zonder afspraak, een gesprek met de leerkracht aangaan over het functioneren van het kind.

Cito toetsen – Esis

Gedurende het schooljaar wordt uw kind op verschillende manieren en m.b.t. verschillende ontwikkelingsgebieden getoetst. Zowel via toetsen die verband houden met de methodes (de lesmaterialen) die op onze school worden gebruikt, als via Cito-toetsen, waar de vorderingen van uw kind worden vergeleken met landelijke resultaten (zie ook het hoofdstuk ‘Leerlingvolgsysteem’). De resultaten van de Cito-toetsen worden ingevoerd in het administratiesysteem Esis.

Rapport

Driemaal per jaar wordt er een rapport meegegeven, waarop u de vorderingen van  uw kind kunt volgen.

Een voorbeeld van een rapport: