De Vreedzame School: Blok 2: ‘We lossen conflicten zelf op’

 
We zijn een Vreedzame school en daar zijn we trots op. Iedere week wordt hier samen met de leerlingen over gesproken en leren ze hoe je met elkaar omgaat en wat je kunt doen om iedereen met respect en aandacht te behandelen. 

We werken werken inmiddels in blok 2: ‘We lossen conflicten zelf op’, In de onderbouw leren de kinderen ruzie te herkennen en op te lossen waarbij ze leren te komen tot een win-win oplossing. 

In de bovenbouw leren de kinderen conflicten op te lossen aan de hand van een stappenplan en gebruiken ze hun kennis over conflicten bij het bespreken van conflicten in de wereld. Ook is er aandacht voor het omgaan met en het geven van kritiek. 

Een aantal leerlingen uit groep 8 is opgeleid tot mediator. Zij kunnen medeleerlingen hulp bieden bij het oplossen van een conflict. 

Onder deze link vindt u meer informatie over ons systeem van de Vreedzame School