Groep 1 en 2

De kleutergroep

Bezetting

De kleutergroep bestaat uit de groepen 1, 2 en de instroomgroep. Kinderen komen bij ons op school als ze 4 jaar zijn geworden. Vóór deze dag komen de kinderen 4 maal proefdraaien in onze klas.

De kleuters gaan 5 ochtenden en 2 middagen naar school. De middagen zijn op de dinsdag en donderdag. Dit is voor groep 1 en 2 gelijk. Op woensdag gaan de kleuters tot 12.15 naar school. De groep wordt geleid door juf Pia. Op vrijdag staat juf Marianne voor de groep.

Hoe verloopt een dag in onze klas?

De kinderen komen vanaf 8.15 binnen, hangen hun jas aan hun eigen kapstok en halen hun drinkbeker of pakje uit hun tas. Deze gaat in een grote plastic bak en hun rugtas gaat in een andere bak. Ze kunnen daarna meteen gaan kiezen wat ze willen doen. Dit kiezen doen de kinderen door hun naamkaartje op het keuzebord te hangen bij de activiteit waaraan zij deel willen nemen. Als de bel gaat gaan alle kinderen in de kring zitten en zal juf Pia beginnen. Er wordt een openingslied gezongen (‘Dag school’) en daarna worden de namen gelezen om te kijken of er nog kinderen ontbreken. Hierna zal er een kringactiviteit volgen, bijvoorbeeld: een les uit Rekenrijk of fonemisch bewustzijn. Daarna gaan de kinderen werken. Dit kan betekenen dat de kinderen een taakje moeten doen of de kinderen gaan weer via het keuzebord een activiteit kiezen uit de klas.

Als de werkles afgelopen is gaan de kinderen opruimen nadat het opruimlied is gezongen. Daarna gaan de kinderen weer in de kring zitten en wordt er fruit gegeten. Na het fruit eten wordt er vaak weer een kringactiviteit gedaan. Na deze kring is het tijd om buiten te spelen of te gymmen. En daarna is het alweer tijd om naar huis te gaan.

Piramide

Wij maken bij de kleutergroep gebruik van de methode Piramide. Deze methode gebruiken wij dagelijks. Ook de thema’s die in de klas aan bod komen zijn afkomstig uit Piramide. In deze methode staan lessen over: woordenschatuitbreiding, themaliedjes, ordenen, tellen en verhalen begrijpen.

Voorbeelden van thema’s die aan bod komen zijn: Welkom, Mensen, Herfst, Eten en drinken, Feest/Wonen, Ziek en gezond, Lente, Kleding, Kunst, Verkeer en Zomertijd..

Fonemisch bewustzijn

Fonemisch bewustzijn is een methode die halverwege groep 1 wordt gebruikt. Het is een methode om kinderen talig te maken. De kinderen leren rijmen, hakken en plakken van woorden, ze leren onderscheid maken tussen klanken, het verschil tussen letters, woorden en zinnen, lange en korte zinnen/woorden.

Keuzeactiviteiten

De activiteiten die op het keuzebord staan verschillen soms per week en soms per project/thema. De kinderen kunnen kiezen door hun naamkaartje bij een activiteit te hangen. Het aantal vakjes onder het plaatje geeft het aantal plekken weer. Bijvoorbeeld 3 groene vakjes in de poppenhoek is ook 3 kinderen maximaal. De kinderen kunnen zo goed zien of een activiteit vol is.  Voorbeelden van activiteiten zijn; poppenhoek, bouwhoek, constructie materiaal, leeshoek, luisterhoek, computer, tekenen, spelletjes uit de kast, kleien, poppenhuis, projecttafel.

Taakjes

Op het takenbord plannen de leerlingen d.m.v. de dagkleuren wanneer ze aan hun taakjes gaan werken

De kinderen krijgen ook taakjes. In groep 1 krijgen de kinderen 1 of 2 taakjes en in groep 2 krijgen de kinderen 3 of 4 taakjes per week. Hier zit vaak een knutselactiviteit, een werkblad over taal, een gerichte tekening of bijvoorbeeld een spelmateriaal als puzzelen in.

Deze taakjes worden gepland op het planbord. Op dinsdag worden de nieuwe taakjes uitgelegd. Daarna gaan de kinderen de taakjes plannen voor de hele week. Ze kunnen bijvoorbeeld beslissen om 1 taakje op de dinsdag te doen en het andere op de vrijdag. Het plannen gebeurt d.m.v. de dagkleuren.

Hulpjes

Elke dag zijn er 2 hulpjes, 1 kind van groep 1 en 1 kind van groep 2. Zij kiezen tijdens het ophalen van de manden en het uitdelen van de tassen nog een maatje.Taken van de hulpjes zijn: zorgen dat de klas netjes is, fruitmanden ophalen, prullenbakken klaarzetten, helpen opruimen in de schuur.

Lettermuur

In de klas is een lettermuur. Elk project staan er 2 letters en 2 cijfers centraal. De kinderen mogen spulletjes meenemen die beginnen met de letter.