Algemene ouderinformatie

Hier vindt u het “Blauwe boekje”

In dit boekje staat informatie en nieuws van de ouderraad (OR)en de medezeggenschapsraad (MR) over het afgelopen schooljaar 2020-2021. Het is een bijzonder jaar geweest en er zijn veel activiteiten niet doorgegaan of verschoven naar een ander tijdstip. In dit boekje staan verslagen van OR en MR over de activiteiten en de thema’s van het afgelopen jaar. Daarnaast ziet u een financieel verslag waarin verantwoording wordt afgelegd over de financiën.