Schoolplan

Het schoolplan 2019-2023

Het schoolplan is het belangrijkste beleidsdocument van de school, waarin de school de beleidsvoornemens voor de komende vier jaar beschrijft, te weten van 2019 tot 2023.

Het schoolplan vindt u hier:
Schoolplan 2019-2023 Oostermoer