Ouderraad

De ouderraad houdt zich bezig met het organiseren van activiteiten en beheert het schoolfonds.

De ouderraad is vooral gericht op “doe-zaken” en organiseert mede o.a. de voorjaarsmarkt, het schoolfeest en de Sinterklaas- en Kerstviering. Ook de organisatie rondom de inzameling van oud papier gebeurt door de OR.

Hier vindt u het Blauwe boekje 2020-2021  met verslagen, plannen, financiële overzichten en begrotingen van de OR.

In de ouderraad hebben zitting:

Dagelijks bestuur:

mw. J. Eleveld (voorzitter)
mw. K. Topper (penningmeester)

Overige leden:

mw. M. van Bavel
mw. G. Blaauw
mw. H. Braam
mw . P. Germeraad
mw. F. Strating

Eerstkomende vergadering Ouderraad: