Groep 1 en 2

De kleutergroep

De kleutergroep bestaat uit de groepen 1, 2 en de instroomgroep. Kinderen komen bij ons op school als ze vier jaar zijn geworden. Daarvoor kunnen ze enkele ochtenden proefdraaien in onze klas.

Hoe verloopt een dag in onze klas?

De kinderen komen vanaf 8.15 uur binnen. In de klas kunnen ze kiezen wat ze willen doen. Ze plaatsen hun naamkaartje op het keuzebord bij de activiteit waaraan zij deel willen nemen. Als de bel gaat, gaan alle kinderen in de kring zitten. Er wordt een openingslied gezongen  en daarna volgt er een kringactiviteit.  Hierna gaan de kinderen werken aan hun taak of spelen. Na de werkles gaan de kinderen opruimen en fruit eten en vervolgens vindt er nogmaals een kringactiviteit plaats. Na de kring is het tijd om buiten te spelen of te gymmen.

Welke methodes worden gebruikt:

Onderbouwd

Onderbouwd is een complete kleutermethode. Het denken en werken vanuit leerdoelen is de basis. Als leerkracht wil je het het leerproces bevorderen. Naast doelbewust inzetten van ontwikkelingsmateriaal wordt er gewerkt met routines, thema’s en spel in verschillende hoeken. Het is een kleutermethode waarbij spelend leren voorop staat.

Rekenrijk

Hierin komen getalbegrip, wegen, meten, ordenen en sorteren aan bod.

Fonemisch bewustzijn

Fonemisch bewustzijn is een methode om kinderen voor te bereiden op het leren lezen. De kinderen leren rijmen, hakken en plakken van woorden, ze leren onderscheid maken tussen klanken, het verschil tussen letters, woorden en zinnen.

Alle methodes worden geïntegreerd in de projecten van Piramide.

Vreedzame school

De kinderen leren omgaan met elkaar, opkomen voor zichzelf, omgaan met conflicten. Verantwoordelijk zijn voor elkaar en hun omgeving. Na het opruimen wordt de klas netjes  gemaakt door het uitvoeren van ” de taakjes van de Vreedzame school”.

Keuzebord

De kinderen kunnen kiezen door hun naamkaartje bij een activiteit te hangen. Voorbeelden van activiteiten zijn; poppenhoek, bouwhoek, constructie materiaal, leeshoek,  chromebooks, tekenen, ontwikkelingsmateriaal ( spelletjes ) uit de kasten, kleien, poppenhuis.

Takenbord

Op het takenbord plannen de leerlingen d.m.v. de dag -kleuren wanneer ze aan hun taak gaan werken

In groep 1 krijgen de kinderen twee of drie taken en in groep 2 krijgen de kinderen vier taken per week. In de taken zijn knutselactiviteiten, werkbladen  over taal en rekenen, een gerichte tekening of ontwikkelingsmateriaal opgenomen.

Op dinsdag worden de nieuwe taken uitgelegd. Daarna gaan de kinderen de taken plannen voor de hele week.

Hulpjesbord

Elke dag zijn er twee hulpjes, een kind uit elke groep. Ze zijn voor een week aangegeven op het hulpjesbord. Een maatje mag hen helpen. Taken van de hulpjes zijn: manden ophalen en terugbrengen, tassen uitdelen, helpen opruimen van buitenspeelmateriaal in de schuur.

Lettermuur

In de klas is een lettermuur. Elk project staan er twee letters centraal.