Agenda & Notulen MR

Hier vindt u de notulen van de vergaderingen van de Medezeggenschapsraad:

Via onderstaande link komt u op de website van Stichting Primah waar u de notulen en nieuwsbrieven van de GMR kunt inzien.

GMR