Groep 3 en 4

Lezen

De kinderen leren lezen met de methode “Veilig leren lezen”. Daarin krijgen de kinderen moet- en keuzetaken, die zichtbaar zijn op het takenbord. Na een groepsinstructie gaan de kinderen zelfstandig of met een maatje aan het werk. De leerkracht geeft extra leesoefening in kleine groepjes. Eind december zijn alle letters aangeboden.

Schrijven

De schrijflessen doen de kinderen klassikaal en zelfstandig. Er wordt goed op de schrijfhouding en pen-greep gelet. Alle aangeboden letters worden door de kinderen geschreven in verbonden schrift ( schuine schrijfletters ).

Rekenen

De kinderen leren rekenen met de methode “Rekenrijk”. Kinderen die meer kunnen, krijgen verrijkingsstof. Kinderen die extra aandacht nodig hebben, krijgen een verlengde instructie.

Godsdienstlessen / vreedzame school

Er worden lessen gegeven op het gebied van sociale wereldoriëntatie. Kinderen die godsdienstles krijgen, gaan dan naar de godsdienst juf. Ook worden lessen gegeven uit de methode “de Vreedzame school”. Kinderen leren met anderen omgaan en samen conflicten oplossen.

Overige vakken

Gymnastiek wordt twee keer in de week gegeven, waarvan één uur door een vakleerkracht. Muziek wordt in groep drie gegeven door de leerkracht. Groep  vier krijgt muziekles van een vakleerkracht. Beide groepen krijgen verkeer.

Kieskast

Wekelijks wordt er gewerkt uit de kieskast. Hieruit kiezen de kinderen activiteiten, gebaseerd op vier intelligenties; taal- reken- natuur – en beeldslim.

Verlengde instructie

De leerkracht kan ook kinderen of groepjes uitnodigen voor een verlengde instructie. Het stoplicht maakt de kinderen duidelijk, wanneer ze de leerkracht kunnen vragen. Wanneer de leerkracht bezig is met een kleine instructiegroep, staat het stoplicht op oranje en kan het kind zijn maatje vragen of een ander kind uit de groep.

De instructieborden:

Hierop wordt aangegeven wat de taken van de dag zijn en aan welke doelen er gewerkt wordt.  De instructie momenten en het zelfstandig werk ( taakwerk ) zijn zichtbaar.

Maatjesleren

In groep 3 en 4 wordt er gewerkt met een vast maatje per week. Elke week krijgen de kinderen een ander maatje.

Waarom ?

Als het werk af is, leg je het in de nakijkkast.
  • Het verhoogt het samenwerken, veel mogelijkheden tot overleg.
  • Kinderen voelen zich samen zekerder om een taak aan te gaan. Je mag bij het oranje en groene stoplicht  aan je maatje vragen.
  • Je leert elkaar beter kennen.
  • Je leert van elkaars sterke en zwakke kanten.
  • Je moet rekening houden met elkaar.
  • Je ervaart dat niet iedereen gelijk is.

Invulling onderwijstijd leerjaar 3/4

Lezen
Leerjaar 3 en 4 (4 uur en 15 min)
Taal
Leerjaar 3 t/m 8 (5 uur)
Rekenen-Wiskunde
Leerjaar 3 t/m 8 (5 uur)
Wereldoriëntatie
Leerjaar 3 en 4 (2 uur)
Kunstzinnige en Creatieve vorming
Leerjaar 3 t/m 8 (2 uur)
Bewegingsonderwijs
Leerjaar 3 t/m 8 (1 u en 30 min)
Levensbeschouwing
Leerjaar 3 t/m 8 (1 uur)
Pauze
Leerjaar 3 t/m 8 (1 u 15 min)
Verkeer
Leerjaar 3 t/m 8 (30 min)
Taaktijd
Leerjaar 3 t/m 8 (45 min)