Bewegingsonderwijs

Binnen het bewegingsonderwijs kennen we 12 leerlijnen. Deze 12 leerlijnen komen terug in de lessen van de groepsleerkracht en de vakleerkracht, zodat de leerlingen in aanraking komen met de verschillende bewegingsvormen. De twaalf leerlijnen zijn uitgeschreven in het boek ‘Basisdocument bewegingsonderwijs’.

De twaalf leerlijnen zijn: balanceren, klimmen, zwaaien, over de kop gaan, springen, hardlopen, mikken, jongleren, doelspelen, tikspelen, stoeispelen en bewegen op muziek.

De vakleerkracht besteedt meer aandacht aan de toestellen en de groepsleerkrachten besteden meer tijd aan spel. Bij de lessen wordt niet alleen de nadruk gelegd op de motorische vaardigheden, maar ook op de sociale vaardigheden.

Tijdens de lessen staat het helpen van elkaar centraal; hierdoor gaat het niveau van de leerlingen ook omhoog. Verder zullen de kinderen ook andere taken vervullen: scheidsrechter, tijdwaarnemer, coach. Het plezierig en veelzijdig bewegen van de kinderen staat voorop.

Op de donderdag krijgt een aantal groepen bewegingsles van onze vakleerkracht . Vanwege het aantal beschikbare uren wisselen deze groepen jaarlijks. Op de dinsdag worden de gymlessen gegeven door een van onze groepsleerkrachten.