GVO/SWO

Godsdienstles en Godsdienstig Vormings Onderwijs

Op Sws Oostermoer kun je Godsdienstles volgen. Ouders van leerlingen in groep 1 t/m 6 kunnen hun kind(eren) opgeven voor deze lessen. Tijdens deze lessen wordt er gezongen, gelezen en gepraat over het geloof. Bij deze lessen wordt er gebruik gemaakt van de methode “Kind op Maandag”.

Onderbouw en middenbouw

Bij de lessen Godsdienst wordt gebruik gemaakt van de methode ‘Kind op Maandag’. Deze methode heeft voor elke week meerdere lessen over een Bijbelgedeelte. Uit een jaargang wordt een keuze gemaakt voor de groepen 1 t/m 4. Het verhaal wordt verteld, we maken vaak een werkblad of een knutselwerkje over het verhaal, we praten erover en soms zetten we muziek op en zingen er een liedje bij. Bij godsdienstlessen wordt zowel in de onderbouw als de bovenbouw aandacht geschonken een de christelijke feestdagen.

Na het zingen volgt een verhaal. Meestal een verhaal uit de Bijbel, soms een spiegelverhaal. (een verhaal uit het leven van nu wat lijkt op een verhaal uit de Bijbel). Daar praten we samen over.

Groep 5/6 heeft een eigen jaarplan. Er wordt gepraat over wat we tegen kunnen komen in de wereld om ons heen. Er worden vragen besproken zoals: wat zijn rituelen? Hoe kun je iets uitdelen zonder dat het iets kost? Hoe denk jij dat de aarde ontstaan is? Welke geheimen zijn goed en welke niet? Wat is een legende of een gelijkenis? Vaak wordt daar een verhaal aan gekoppeld uit de Bijbel. Soms zingen we een lied erbij of zetten een muziekje op. De kinderen noteren in hun schrift waar de les over ging en maken daar soms een werkblad bij. Er is niet altijd genoeg tijd om een werkblad af te maken. Dat is niet erg. We hebben een map waar het blad in bewaard kan worden. Het kan thuis afgemaakt worden.

Bovenbouw

Kinderen uit groep 7/8  krijgen op een andere manier les. Aan de hand van een PowerPoint wordt een Bijbelverhaal gekoppeld aan het leven van nu. In deze lessen zit veel meer informatie, kinderen krijgen informatie over de achtergrond van een verhaal, over de historische context enz. De kinderen in de bovenbouw krijgen dezelfde lessen als de lessen die gegeven worden op Openbare Scholen. Het is dus niet nodig dat de kinderen een christelijke achtergrond hebben. Centraal staat het woord ‘respect’. Kinderen leren dat het belangrijk is om respect te hebben voor anderen. Dat leer je door je in een ander te verdiepen, je leert begrijpen waarom iemand doet zoals hij doet.

Vaak wordt er ook aandacht geschonken aan actuele thema’s zoals de vredesweek, de Kinderboekenweek, week tegen pesten, asielzoekers, milieuverontreiniging etc.

We proberen daarbij aan te sluiten bij andere lesstof. Bijvoorbeeld geschiedenis: Willem van Oranje vocht voor godsdienstvrijheid, wat merken wij daar nu van? Hoe komt het dat in het Wilhelmus over God gezongen wordt? Wat is Reformatie? De Statenbijbel? Is Nederland een christelijk land?

De kinderen uit de bovenbouw worden meer geprikkeld om na te denken, kritische vragen te stellen. ” Kun je ook niks geloven?” ” Wat betekent: ik geloof in mezelf”  Ook krijgen ze les over andere godsdiensten: Islam, Hindoeïsme, Boeddhisme, Jodendom.

Daarbij gebruiken we ondermeer de filmpjes van “Heilige huisjes”. (Schooltv) Ze komen in aanraking met andere meningen en proberen zelf ook een mening te vormen.
Regelmatig worden ze ook geconfronteerd met hun eigen gedrag en houding. Hoe zorgen wij voor de aarde? Hoe gaan we met elkaar om?

Bij deze lessen is er meestal geen verwerkingsblad, maar maken we aantekeningen in een schrift. We maken ook regelmatig tijd vrij voor wat gezelligs.

De kinderen krijgen één uur Godsdienstles in de week.
De onderwerpen die behandeld worden tijdens deze lessen zijn;

  • Wereldgodsdiensten
  • Islam en Hindoeïsme
  • Reformatie (hervormingsdag 31 oktober/Maarten Luther)
  • Christendom: Rooms -Katholiek / Protestant, advent, kerst.
  • Boeddhisme, Godsdienst in de kunst: schilderijen en verhalen
  • Palmpasen, Pasen, Jodendom
  • Hemelvaart en Pinksteren, mensen op weg, bedevaart, zending etc.

    Wilt u meer informatie over de lessen , kijk dan ook eens op de site: www.pcgvo.nl