Groep 7 en 8

In groep 7 en 8 zijn de leerlingen al weer wat ouder en willen we ze zo goed mogelijk voorbereiden op het middelbaar onderwijs. Dat is ook de reden dat ze vanaf groep 7 leren werken met een agenda. In deze agenda plannen de leerlingen hun weektaak, huiswerkopdrachten en toetsen.
Groepsinstructie met coöperatieve werkvormen wordt afgewisseld met  taaktijd. De taken worden zelfstandig uitgevoerd en mogen individueel of samen worden uitgevoerd.

We starten het schooljaar met het creëren van een goed pedagogisch klimaat in de klas. Positieve groepsvorming is belangrijk en heeft hele hele schooljaar onze aandacht. In een fijne sfeer leert en werkt iedereen het best.
Op vaste instructietijdstippen wordt de leerstof uitgelegd, waarna de leerlingen zelfstandig aan de slag gaan met hun taak. De leerkracht heeft nu tijd voor extra instructie aan een groep of aan een individuele leerling.

Invulling onderwijstijd leerjaar 7/8

Lezen
Leerjaar 7 en 8 (2 uur en 15 min)
Taal
Leerjaar 7/8 (5 uur)
Rekenen-Wiskunde
Leerjaar 7/8 (5 uur)
Wereldoriëntatie
Leerjaar 7/8 (3 uur)
Kunstzinnige en Creatieve vorming
Leerjaar 7/8 (2 uur)
Bewegingsonderwijs
Leerjaar 7/8 (1 u en 30 min)
Levensbeschouwing
Leerjaar 7/8 (1 uur)
Engelse Taal
Leerjaar 7/8 (45 min)
Pauze
Leerjaar 7/8 (1 u 15 min)
Verkeer
Leerjaar 7/8 (30 min)
Taaktijd
Leerjaar 7/8 (45 min)