Schoolregels

Stellen en handhaven van regels

Door aandacht te schenken aan goede omgangsvormen, willen we bereiken dat de kinderen bewuster leren omgaan met problemen die zich in de sociale sfeer kunnen voordoen: van toevallige aanbieding naar gestructureerde aanbieding. We willen dat meningsverschillen en ruzie tussen leerlingen bespreekbaar zijn en via deze weg worden opgelost. Dreigen en geweld (fysiek en/of verbaal) worden niet geaccepteerd. Respect, luisteren en in gesprek treden zijn kenmerken van de aanpak die wij voorstaan.

Per groep worden elk schooljaar tussen de leerlingen afspraken gemaakt over omgaan met elkaar. U kunt hierbij denken aan: ‘blijf van elkaar af”, ‘blijf ongevraagd van elkaars spullen af”, “aanvaard elkaars uiterlijk” of “sluit iemand niet buiten”. Met het maken van zulke afspraken ben je er natuurlijk niet vanaf. Omgaan doe je met elkaar. Leerlingen, ouders, leerkrachten en schoolorganisatie spelen hierbij allemaal een belangrijke rol. Als we het omgaan willen verbeteren, zullen we dit ook met elkaar moeten doen. We willen ons dus niet beperken tot de schoolvakken.

Er hoort inderdaad ook een stukje opvoeding bij. Door hier samen aan te werken kunnen we ervoor zorgen dat onze school een plek is waar de kinderen niet alleen iets leren, maar waar ze zich veilig voelen en zich tevens kunnen ontwikkelen in een houding van zelfvertrouwen, zelfkennis en positief gedrag. Ons streven is het aankweken van een open, kritische houding ten opzichte van elkaar en de maatschappij.

Omgangsregels

De omgangsregels die we op school hanteren zijn:

 • neem elkaar zoals je bent
 • let niet te veel op elkaar
 • niet vervelend doen over hoe iemand er uit ziet
 • niemand buitensluiten
 • elkaar niet uitschelden, bedreigen, schoppen, slaan of spugen
 • vertellen dat je gepest wordt, is geen klikken
 • elkaar niet uitlachen
 • niet roddelen over elkaar
 • niet met elkaar vechten
 • niet leuk? …. dan stoppen
 • elkaar niet bedreigen
 • van elkaars spullen afblijven
 • nieuwe kinderen op weg helpen