Allergie en luizen

Allergie

Kinderen kunnen allergisch reageren op voedsel, stof, dieren of planten. In school doen we daarom onze uiterste best om overlast te voorkomen. Kan uw kind allergische reacties, door wat dan ook, krijgen; meldt dit dan bij de groepsleerkracht. Heeft uw kind een speciaal dieet ? Ook dat willen we graag weten.

Luizenbrigade

De luizenbrigade op de sws Oostermoer is samengesteld uit ouders. In de brigade is één van de ouders aanspreekpunt/coördinator en zij/hij coördineert de activiteiten van de brigade in overleg met de schoolleiding. De leden van de brigade worden geworven via een oproep in de Nieuwsbrief of het Opgaveformulier hulpouders.

Planning van de rondes:

De brigade controleert op de eerste woensdag na elke vakantie en als de kinderen terug zijn van het schoolkamp. De controles vinden onder schooltijd plaats. De speurders gebruiken bij hun werkzaamheden luizenkammen en gewone kammen. Voor informatie over verwijderen en voorkomen van luizen kunt u contact opnemen met de coördinator van de luizenbrigade.

Afspraken binnen de werkwijze van de brigade:

  • De leden van de brigade doen tijdens de ronde geen enkele uitspraak richting de kinderen ten aanzien van het wel of niet aanwezig zijn van hoofdluis.
  • De coördinator informeert vooraf de leden van de brigade over de kinderen bij wie al hoofdluis door de ouders is geconstateerd.
  • Alle bevindingen worden op de groepslijst genoteerd en bij de nabespreking gemeld
  • Alleen de coördinator deelt de resultaten van de controle mee aan de schoolleiding, groepsleerkracht en ouders
  • Twee weken na de controleronde wordt in de groep waarin luizen zijn geconstateerd, een nacontrole gedaan.
  • Mocht u als ouders thuis bij uw kind luizen en/of neten constateren, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de leerkracht en schoolleiding.  Deze nemen dan op hun beurt contact op met de coördinator.
  • Met een anti-luis shampoo van de apotheek of drogist en daarna flink blijven kammen lukt het meestal wel om het ongemak te bestrijden.
  • Zou u, op de ochtend dat er gecontroleerd wordt, de haren niet met gel, haarlak of iets dergelijks willen “vormen”. Liever ook geen knipjes, staartjes of vlechten. Het kost namelijk heel veel tijd om het kapsel na de controle weer op orde te brengen.