Zorg en (SOP) en Samenwerkingsverband Passend onderwijs Noord en Midden Drenthe.

SchoolOndersteuningPlan ( SOP)

Met Passend Onderwijs hebben we als PrimAH scholen gezamenlijk de verantwoordelijkheid om een leerling de ondersteuning te geven die het nodig heeft en een passende onderwijsplek te bieden, hetzij binnen onze stichting hetzij binnen het samenwerkingsverband Passend Onderwijs 22.01 (Assen en omgeving).

Onze school heeft haar schoolondersteuningsprofiel opgesteld en heeft hierover advies gevraagd aan de medezeggenschapsraad. In dit ondersteuningsprofiel beschrijven we op hoofdlijnen welke expertise we binnen de school hebben en welke ondersteuning we, vanuit de ‘eigen expertise, onze leerlingen kunnen bieden. Het schoolondersteuningsprofiel is een onderdeel van de schoolgids, zodat voor ouders, team, leerlingen en anderen inzichtelijk is wat de mogelijkheden en de grenzen van de school zijn.
Ons ondersteuningsprofiel is niet statisch en vastomlijnd. We vinden het belangrijk om elk jaar de balans op te maken en aan te geven welke ondersteuning wij kunnen bieden. De nadruk ligt op maatwerk want de ene leerling is de andere niet. Bovendien vraagt niet elke leerling met een beperking hetzelfde ondersteuningsaanbod.
In de aanmeldingsprocedure onderzoeken we gedegen welke (extra) ondersteuning de leerling van ons vraagt. We gaan na of er op onze school een mogelijkheid is, eventueel met in- of externe begeleiding, om ons ondersteuningsaanbod aan te passen. Wanneer dat niet mogelijk is gaan we gezamenlijk met de ouders na op welke school wel een passende onderwijsplek is (in verband met de zorgplicht van de school)

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Noord- en Midden-Drenthe

Zorgen dat alle leerlingen in onze regio de onderwijsondersteuning krijgen die ze nodig hebben: dat heet passend onderwijs.
Om deze ondersteuning zo goed mogelijk te organiseren werkt onze school samen met alle andere scholen voor primair en voortgezet onderwijs in de gemeenten Aa en Hunze, Assen, Midden-Drenthe en Tynaarlo. Dit doen we binnen het Samenwerkingsverband Noord- en Midden-Drenthe.
In passend onderwijs heeft iedereen een rol: het schoolbestuur, de leerkrachten en andere professionals, ouders, (jeugd) zorgpartners gemeenten en het samenwerkingsverband.

Hoe dit is geregeld en welke afspraken hiervoor gemaakt zijn, lees je op de website van het Samenwerkingsverband Noord- en Midden-Drenthe.
https://passendonderwijsdrenthe.nl