Logopedie

Preventieve logopedie voor 4-12 jarigen (in het primair basisonderwijs)

Voor alle kinderen in het reguliere basisonderwijs is de preventief logopedist beschikbaar.
In groep 1 en in groep 2 zullen alle kinderen (schriftelijk) gescreend worden m.b.v. een vragenlijst (checklist logopedie).
Alleen kinderen waar ouders of leerkracht zorgen/twijfels over hebben, zullen gezien
worden door de preventief logopedist.
1. Logopedische screening in groep 1 en in groep 2.
Met behulp van een vragenlijst en aanvullende informatie van leerkrachten wordt beoordeeld welke kinderen in aanmerking komen voor een logopedisch onderzoek.
De logopedist ziet de geselecteerde kinderen individueel en beoordeelt of er sprake is van een achterstand in de spraak-taalontwikkeling.
De onderzoeksgegevens worden opgeslagen in het elektronisch kind-dossier en besproken
met de leerkracht en/of intern begeleider. Daarna worden ouders uitgenodigd om de
resultaten en een eventueel vervolg te bespreken.
2. Onderzoek op indicatie in groep 1-8.
Indien ouders en/of leerkrachten zorgen of twijfels hebben over de spraak-taalontwikkeling van een leerling, kan deze aangemeld worden voor onderzoek. De logopedist kan school dan adviseren of eventuele vervolgstappen nodig zijn.
3. Controle onderzoeken.
Deze zullen zo minimaal mogelijk ingezet worden.
4. Ouderbegeleiding.
De logopedist sluit aan bij wat de ouders kunnen en willen. Ook als het kind verwezen wordt zal de logopedist ouders hierbij ondersteunen (welke stappen er genomen dienen te worden).
5.Verwijzing.
Als na beoordeling van de spraak-taalontwikkeling blijkt dat er sprake is van een achterstand die ouders zelf thuis onvoldoende kunnen verhelpen, dan kan de logopedist in overleg met ouders en het JGZ team 4-12 overgaan tot verwijzing. Een verwijzing kan gedaan worden naar de vrijgevestigd logopedist, het audiologisch centrum, de KNO arts of anders

 

Logopedie in Gieterveen

Logopediste Marije Greven van Logopedie & Communicatie Borger-Gieten behandelt op dinsdagmiddag kinderen (en volwassenen) met logopedische problemen. Dit vindt plaats in het Multifunctioneel Centrum in Gieterveen.

Een verwijzing door de huisarts is noodzakelijk.

Tel. praktijk 0599 – 23 58 73

E-mail info@logopedieborger.nl

Website www.logopedieborger.nl