Leerlingvolgsysteem

Om de zorg voor alle leerlingen zo goed mogelijk te maken moeten we informatie hebben over de leerlingen. In de groepen 1 t/m 8 wordt via observatie tijdens kringgesprek, werkles en bewegingsles in verschillende situaties een beeld verkregen.

Naast de informatie van de leerkracht, worden er ook methodische en niet-methodische toetsen gebruikt om voortgang, achteruitgang of problemen te signaleren. Deze gegevens komen in een aparte groepsmap en worden bij de overdracht van de ene naar de andere groep  met de nieuwe leerkracht besproken.

Door gebruik te maken van het IEP LVS (Leerling Volg Systeem), het alert reageren van de groepsleerkracht en door adequaat op de resultaten van de methodegebonden toetsen in te springen, kunnen wij efficiënt de prestaties van onze leerlingen in beeld brengen. De resultaten worden in het administratiesysteem van ParnasSys verwerkt. De leerkrachten op sws Oostermoer hebben respect voor het feit dat niet iedereen gelijk is en dat ieder zijn eigen kwaliteiten heeft.

Indien observatie- en/of toetsgegevens aanleiding geven tot extra activiteiten, wordt een leerling in de leerlingbespreking gebracht.

Deze leerlingbespreking vindt diverse keren per jaar plaats. Een aantal keren is er een begeleider van het Zorgplatform, project regio Veendam, bij aanwezig.

Toetsen

Voor de kleuters worden 2 maal per jaar de Cito toets Taal voor kleuters, Rekenen voor kleuters, de Rijmtoets en de Woordenschattoets afgenomen en de SCOL-observatielijst voor sociaal-emotionele ontwikkeling ingevuld en. Groep 2 wordt bovendien nog getoetst op letterkennis, benoemsnelheid van cijfers en letters, analyse en synthese.

In de andere groepen worden er gedurende het jaar de DMT (3 minuten leestoets),de AVI-testen, de reken-, begrijpend lees- en spellingtoetsen en de toetsen woordenschat van Cito afgenomen. In groep 3 worden daarnaast nog toetsen afgenomen in het kader van Effectief Leren Lezen. Groep 7 maakt bovendien nog de toets Leeswoordenschat en de Cito-Entreetoets. Groep 8 maakt de Cito-Eindtoets. Ook voor deze groepen wordt  2 maal per jaar de SCOL-observatielijst voor sociaal-emotionele ontwikkeling ingevuld.