Groep 5 en 6

Wat krijgen de kinderen zoal? Op het leermenu zijn de vakken rekenen, taal, lezen en tekstverwerking nadrukkelijk aanwezig. Maar uiteraard zijn er ook de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, schrijven, gymnastiek, tekenen, zingen, verkeer en handvaardigheid.

Vanaf groep 5 worden de vakken aardrijkskunde, topografie, natuur en geschiedenis toegevoegd.

Er worden boekbesprekingen en spreekbeurten gehouden.

Op vaste instructietijdstippen wordt de leerstof uitgelegd, waarna de leerlingen zelfstandig aan de slag gaan met hun taak. De leerkracht heeft nu tijd voor extra instructie aan een groep of aan een individuele leerling.

De materialen kun je zelf uit de kast pakken.
Als het stoplicht op groen staat, geeft juf uitleg en kun je iets vragen.