Groep 7

Welkom in groep 7

Als het stoplicht op rood staat, werk je zelfstandig.

Wat krijgen de kinderen zoal? Op het leermenu zijn de vakken rekenen, taal, lezen en tekstverwerking nadrukkelijk aanwezig. Maar uiteraard zijn er ook de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, schrijven, gymnastiek, tekenen, zingen, verkeer en handvaardigheid.

 

 

 

 

 

Op vaste instructietijdstippen wordt de leerstof uitgelegd, waarna de leerlingen zelfstandig aan de slag gaan met hun taak. De leerkracht heeft nu tijd voor extra instructie aan een groep of aan een individuele leerling.