Cultuureducatie

Cultuuronderwijs leert kinderen o.a. kijken, luisteren en creatief denken. De 21th Century Skills die kinderen van deze tijd nodig hebben – samenwerken, ict-geletterdheid, creativiteit, communiceren, probleemoplossend vermogen,kritisch denken en sociale en culturele vaardigheden – komen bij onderwijs in de diverse disciplines van cultuureducatie allemaal aan bod en kunnen kinderen helpen om de reguliere leerstof beter te bevatten.

Binnen de gemeente Aa en Hunze werken we samen op het gebied van de cultuureducatie, maar daarbinnen geeft elke school ook op een eigen manier invulling aan het cultuuronderwijs.

Juf Gea Fidder heeft de cursus Intern Cultuur-Coördinator (ICC) gevolgd. Deze cursus heeft geresulteerd in het samenstellen van een Cultuureducatieplan voor onze school.

Klik hier voor het jaaroverzicht van cultuuractiviteiten dit jaar  op onze school via o.a. het Cultuurmenu Aa en Hunze.

Dankzij financiële ondersteuning vanuit de Ouderraad kunnen we de leerlingen van groep 4 momenteel 30 lessen Algemene Muzikale Vorming (Klasse!Muziek) aanbieden, onder leiding van een docent van het ICO. Zo hopen we alle leerlingen een basis mee te geven voor eventueel later buitenschools te volgen muziekonderwijs.

Het project Luister en Huiver is vanuit de stuurgroep Cultuurmenu Aa en Hunze aangeschaft voor de bovenbouw. In het project Luister en Huiver kijken leerlingen op verschillende manieren naar de werkelijkheid. Ze luisteren naar twee verhalen, die meesterverteller Willem de Ridder heeft gemaakt naar aanleiding van een boekje met afbeeldingen uit schilderijen van Gerard van der Weerd. Welk verhaal is werkelijkheid? Bij dit project wordt er met gebruikmaking van taal, creatief schrijven, beeldende vorming en media een hoorspel gemaakt met een spannend verhaal.

Voor een bijdrage uit het Jeugdcultuurfonds bij muzieklessen e.d. buiten schooltijd voor (tijdelijk) minder draagkrachtige ouders: kijk onderaan deze pagina.

Cultuurmenu 2020-2021

Cultuurmenu

Ook dit jaar doet onze school weer mee aan het Cultuurmenu. Uw kind maakt kennis met professionele voorstellingen, museumbezoek en kunsteducatieve projecten in de disciplines beeldend, dans, muziek, literatuur, nieuwe media, of theater. Kunstdocenten van het ICO verzorgen gedurende het schooljaar een aantal kunstlessen in de klas. Uw kind zal ook meedoen aan erfgoedprojecten, die speciaal voor de scholen in Aa en Hunze zijn ontwikkeld.

Waarom het Cultuurmenu?

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen vraagt scholen aandacht te besteden aan kunst- en cultuureducatie. Kinderen leren nieuwe werelden kennen, ontdekken hun talenten en leren door te kijken en te doen. Het Cultuurmenu biedt onze school de mogelijkheid structureel en laagdrempelig aandacht te besteden aan alle kunstdisciplines. Elk jaar staat voor uw kind een andere thema centraal.

De praktijk

Kinderen komen in het Cultuurmenu op school in aanraking met kunst en erfgoed. Uw kind leert naar kunst te kijken, kunst te beoefenen en leert over de geschiedenis van de eigen omgeving.

De projecten sluiten aan bij de Kinderboekenweek, (Drentse) taalonderwijs, mediawijsheid, natuur-en buitenonderwijs.

 

De kleuters leren Lotte met de botten kennen, een meisje uit de prehistorie. Via een leskist leren ze spelenderwijs hoe mensen leefden en wat het verschil is met nu. 

Het project ‘Het Nieuwe Oude Huis’ voor groep 1/2 is een project rond het thema huizen en architectuur. De verandering van de eigen omgeving door de tijd staat centraal. 

Tijdens de meertmaond komt Martijje Lubbers in de groepen 3/4 om de kinderen allerlei nieuwe Drentse liedjes te leren. Kers op de taart is het Metzingconcert, waarin iedereen mee kan zingen met Martijje en haar band. 

De kinderen van groep 5/6 zien de voorstelling Bliep bliep, die gaat over een robot die het leven van een man overneemt. Een combinatie van spel en getekende animaties. Tijdens de medialessen gaan de kinderen daar zelf mee aan de slag. 

Gejan Stol, beeldend kunstenaar, maakt met de kinderen van groep 7/8 een landart kunstwerk op een mooie plek in de buurt van de school. 

Erfgoed 

De erfgoedprojecten bij het Cultuurmenu zijn: ‘De Molenmuis’, Erfgoedkwartet, ‘Het Kleine Kerkje’, ‘Geessie en Geert’, ‘Rondom het onderduikershol van Anloo’ en ‘Levend Boermarkebord’.  Er wordt gekozen uit deze projecten. 

Nadere toelichting: 

Eens per 2 jaar werken de kleuters aan het project De Molenmuis, gekoppeld aan het project De Bakker. Hierbij wordt gewerkt aan taalontwikkeling en is er een erfgoedbezichtiging van de molen in Gieterveen. 

Bij het Erfgoedkwartet voor groep 3 en 4 wordt er gespeeld met een kwartetspel met daarop erfgoedbegrippen, zoals griffel en lei, en foto’s van erfgoed in de gemeente Aa en Hunze. Het erfgoedproject ‘Uitnodiging van de kerkuil’ is een erfgoedproject voor groep 3 en 4 rond het Kleine Kerkje in Gieterveen. 

Voor het erfgoedproject Geessie en Geert voor groep 5 en 6 maken de kinderen eens per 2 jaar kennis met Geessie en Geert, kinderen uit 1910, en gaan ze naar museum De Kluis in Eext om het leven in die tijd echt te ervaren. 

Bij het project ‘Het Kleine Kerkje’, brengen de leerlingen van groep 3 en 4 eens per 2 jaar een bezoek aan het Kleine Kerkje in Gieterveen. Van tevoren hebben ze in de klas een brief van de kerkuil ontvangen. Ze kijken goed naar het gebouw en luisteren naar de akoestiek. 

Door middel van het Levend Boermarkebord maken leerlingen van groep 7 en 8 spelenderwijs kennis met de begrippen rondom het esdorp en de boermarke; de voorloper van onze gemeentes en in heden en verleden belangrijk voor het dagelijks leven in de Drentse dorpen. 

Rondom het onderduikershol van Anloo: In het Evertsbos bij Anloo was tijdens de Tweede Wereldoorlog een onderduikershol. Bij de sporen hiervan staat nu een gedenksteen voor 13 verzetsstrijders. De leerlingen doen ter voorbereiding onderzoek naar de personen die betrokken waren bij het onderduikershol en brengen een bezoek aan de locatie, de maquette en bekijken de vondsten in de Homanshof en de locatie waar Franse parachutisten landden in april 1945. 

Museumbezoek: 

Eens per 2 jaar brengen de kinderen van groep 5/6 een bezoek aan het Hunebedmuseum in Borger. 

De leerlingen van groep 7/8 bezoeken eens per 2 jaar het Herinneringscentrum Westerbork. 

Jeugdcultuurfonds Drenthe 

Het Jeugdcultuurfonds Drenthe stelt zich ten doel om kinderen van financieel minder draagkrachtige ouders de kans te geven om toch aan actieve kunstbeoefening te kunnen doen, terwijl er thuis geen geld voor is. 

Bijdragen 

Het Jeugdcultuurfonds Drenthe keert uit wanneer de ouder(s) en/of verzorger(s) leven van een uitkering op bijstandsniveau en andere financieringsmogelijkheden ontbreken of zijn uitgeput. De bijdrage van het Jeugdcultuurfonds Drenthe bedraagt maximaal € 450, – per jaar. De bedragen kunnen onder andere ingezet worden voor deelname aan een cursus, tekenbenodigdheden of de huur van een instrument. De bedragen worden rechtstreeks aan de culturele instelling betaald. 

Het is toegestaan om voor meerdere kinderen uit een gezin een aanvraag in te dienen. Ieder jaar kan er opnieuw een aanvraag worden gedaan indien de financiële omstandigheden van de ouders en/of verzorgers dit noodzakelijk maken. 

Intermediair 

Aanvragen voor een bijdrage kunnen worden ingediend via Sociaal team gemeente Aa en Hunze, e-mail sociaalteam@aaenhunze.nl, tel. (0592) 26 34 68, of via onze intermediair, juf Gea Fidder (te bereiken via de pagina contact) 

Meer informatie is te vinden op  www.jeugdcultuurfonds.nl.