Cultuureducatie

Cultuuronderwijs leert kinderen o.a. kijken, luisteren en creatief denken. De 21th Century Skills die kinderen van deze tijd nodig hebben – samenwerken, ict-geletterdheid, creativiteit, communiceren, probleemoplossend vermogen,kritisch denken en sociale en culturele vaardigheden – komen bij onderwijs in de diverse disciplines van cultuureducatie allemaal aan bod en kunnen kinderen helpen om de reguliere leerstof beter te bevatten.

Binnen de gemeente Aa en Hunze werken we samen op het gebied van de cultuureducatie, maar daarbinnen geeft elke school ook op een eigen manier invulling aan het cultuuronderwijs.

Juf Pia Wiersum en juf Gea Fidder hebben de cursus Intern Cultuur-Coördinator (ICC) gevolgd. Deze cursus heeft geresulteerd in het samenstellen van een Cultuureducatieplan voor onze school.

Klik hier voor het jaaroverzicht van alle activiteiten op cultuurgebied op onze school van dit schooljaar via o.a. het Cultuurmenu Aa en Hunze.

Dankzij financiële ondersteuning vanuit de Ouderraad kunnen we de leerlingen van groep 4 momenteel 30 lessen Algemene Muzikale Vorming aanbieden, onder leiding van een docent van het ICO. Zo hopen we alle leerlingen een basis mee te geven voor eventueel later buitenschools te volgen muziekonderwijs.

Voor een bijdrage uit het Jeugdcultuurfonds bij muzieklessen e.d. buiten schooltijd voor (tijdelijk) minder draagkrachtige ouders: kijk onderaan deze pagina.

Cultuurmenu 2018-2019

Ook dit jaar doet onze school weer mee aan het Cultuurmenu. Uw kind maakt kennis met professionele voorstellingen, museumbezoek, schrijversbezoek en kunsteducatieve projecten in de disciplines beeldend, dans, muziek, literatuur, nieuwe media, of theater. Kunstdocenten van het ICO verzorgen gedurende het schooljaar een aantal kunstlessen in de klas. Uw kind zal ook meedoen aan erfgoedprojecten, die speciaal voor de scholen in Aa en Hunze zijn ontwikkeld. 

 Waarom het Cultuurmenu? 

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen vraagt scholen aandacht te besteden aan kunst- en cultuureducatie. Het Cultuurmenu biedt onze school de mogelijkheid structureel en laagdrempelig aandacht te besteden aan alle kunstdisciplines. Elk jaar staat voor uw kind een andere thema centraal. 

De praktijk 

Kinderen komen in het Cultuurmenu op school in aanraking met kunst en erfgoed. Uw kind leert naar kunst te kijken, kunst te beoefenen en leert over de geschiedenis van de eigen omgeving. 

De projecten sluiten dit jaar aan bij de Kinderboekenweek, het thema bouwen, het Grolloo Bluesmuseum en het vak verkeer.  

Het Cultuurmenu wordt georganiseerd door het ICO Centrum voor kunst & cultuur en Kunst & Cultuur. De bibliotheek zorgt voor een boekenpakket.  

Indeling Bouw  Discipline  Kunstontmoeting  Kunstles  Aansluiting bij 
Groep 1,2   Erfgoed  Het nieuwe oude huis  Dans  Thema Bouwen 
Groep 3,4  Theater  Wat is er mis met mijn vis?  Theater  Kinderboekenweek 
Groep 5,6  Muziek  Kidsblues  Muziek  Bluesmuseum Grolloo 
 Groep 7,8  Media  Geen  Moviemakers  Verkeer 

  

Het nieuwe oude huis is een erfgoedproject met lessen over huizen en verhuizen. Kinderen gaan op onderzoek uit in hun eigen omgeving en bouwen en ontwerpen zelf een huis. Ook de danslessen haken in op dit thema.  

De theatervoorstelling Wat is er mis met mijn vis? is van Stichting Krijt. Het gaat over een verliefde buurman die op de vis van de buurvrouw mag passen. Het thema van de Kinderboekenweek ‘vriendschap’ beleven ze op een bijzondere manier, ook door zelf te spelen.  

Kidsblues is een lespakket dat kinderen kennis laat maken met bluesmuziek, geïnitieerd door het Grolloo Bluesmuseum. De kinderen zien een voorstelling van Big Bo en krijgen gitaarles.  

Moviemakers is een serie lessen waarbij de kinderen zelf en storyboard en film maken. Ze gaan aan de slag met verkeersfilmpjes: wat is goed en fout in het verkeer?  

De erfgoedprojecten bij het Cultuurmenu zijn: De Molenmuis, Erfgoedkwartet, ‘Uitnodiging van de kerkuil’, Geessie en Geert, Rondom het onderduikershol van Anloo, Levend Boermarkebord.  

Nadere toelichting:

Eens per 2 jaar werken de kleuters aan het project De Molenmuis, gekoppeld aan het project De Bakker. Hierbij wordt gewerkt aan taalontwikkeling en is er een erfgoedbezichtiging van de molen in Gieterveen.

Bij het Erfgoedkwartet voor groep 3 en 4 wordt er gespeeld met een kwartetspel met daarop erfgoedbegrippen, zoals griffel en lei, en foto’s van erfgoed in de gemeente Aa en Hunze. Het erfgoedproject ‘Uitnodiging van de kerkuil’ is een erfgoedproject voor groep 3 en 4 rond het Kleine Kerkje in Gieterveen.

Voor het erfgoedproject Geessie en Geert voor groep 5 en 6 maken de kinderen eens per 2 jaar kennis met Geessie en Geert, kinderen uit 1910, en gaan ze naar museum De Kluis in Eext om het leven in die tijd echt te ervaren.

Bij het erfgoedproject Plaats je Plek voor groep 7 en 8 (eens per 2 jaar) brengen de leerlingen eerst een bezoek aan de bibliotheek in Gieten om te leren zoeken naar bronnen. Daarna gaan ze bezig met het maken van een dorpsgids of rondleiding door Gieterveen.

Bij het project ‘Uitnodiging van de kerkuil’, brengen de leerlingen van groep 3 en 4 eens per 2 jaar een bezoek aan het Kleine Kerkje in Gieterveen. Van tevoren hebben ze in de klas een brief van de kerkuil ontvangen. Ze kijken goed naar het gebouw en luisteren naar de akoestiek.

Het project Luister en Huiver is vanuit de stuurgroep Cultuurmenu Aa en Hunze aangeschaft voor de bovenbouw. In het project Luister en Huiver kijken leerlingen op verschillende manieren naar de werkelijkheid. Ze luisteren naar twee verhalen, die meesterverteller Willem de Ridder heeft gemaakt naar aanleiding van een boekje met afbeeldingen uit schilderijen van Gerard van der Weerd. Welk verhaal is werkelijkheid? Bij dit project wordt er met gebruikmaking van taal, creatief schrijven, beeldende vorming en media een hoorspel gemaakt met een spannend verhaal.

Jeugdcultuurfonds Drenthe

Het Jeugdcultuurfonds Drenthe stelt zich ten doel om kinderen van financieel minder draagkrachtige ouders de kans te geven om toch aan actieve kunstbeoefening te kunnen doen, terwijl er thuis geen geld voor is.

Bijdragen

Het Jeugdcultuurfonds Drenthe keert uit wanneer de ouder(s) en/of verzorger(s) leven van een uitkering op bijstandsniveau en andere financieringsmogelijkheden ontbreken of zijn uitgeput. De bijdrage van het Jeugdcultuurfonds Drenthe bedraagt maximaal € 450, – per jaar. De bedragen kunnen onder andere ingezet worden voor deelname aan een cursus, tekenbenodigdheden of de huur van een instrument. De bedragen worden rechtstreeks aan de culturele instelling betaald.

Het is toegestaan om voor meerdere kinderen uit een gezin een aanvraag in te dienen. Ieder jaar kan er opnieuw een aanvraag worden gedaan indien de financiële omstandigheden van de ouders en/of verzorgers dit noodzakelijk maken.

Intermediair

Juf Pia Wiersum en juf Gea Fidder zijn voor onze school intermediairs voor het Jeugdcultuurfonds.

Aanvragen voor een bijdrage kunnen worden ingediend via Sociaal team gemeente Aa en Hunze, e-mail sociaalteam@aaenhunze.nl, tel. (0592) 26 34 68, of via onze intermediairs, juf Pia of juf Gea (te bereiken via de pagina contact)

Meer informatie is te vinden op  www.jeugdcultuurfonds.nl.