GVO

De lessen GVO (Godsdienstig vormings onderwijs) worden gegeven aan kinderen die voor deze lessen door hun ouders opgegeven zijn. Ouders kunnen aangeven dat zij graag willen dat hun kind(eren) GVO lessen volgt (volgen).

Onderbouw en middenbouw

Bij de lessen GVO wordt gebruik gemaakt van de methode ‘Kind op Maandag’. Deze methode heeft voor elke week meerdere lessen over een Bijbelgedeelte. Daarbij is vaak een werkblad. We zingen ook veel liedjes. In de loop van de jaren zijn er heel wat liedjes aangeleerd door Anika, die vorig jaar godsdienst gaf. Daar maken we nog steeds dankbaar gebruik van. Zingen is vooral in de groepen 1 t/m 5 belangrijk. De kinderen genieten ervan, vooral als er ook bewegingen bij gemaakt worden of als er door het lokaal gelopen mag worden.

Na het zingen volgt een verhaal. Meestal een verhaal uit de Bijbel, soms een spiegelverhaal. (een verhaal uit het leven van nu wat lijkt op een verhaal uit de Bijbel). Daar praten we samen over.

Meestal maken we nog iets. Een puzzelblad, een kleurplaat of een ander werkje. Er is niet altijd genoeg tijd om een werkje af te maken. Dat is niet erg, we stoppen het in de GVO map en het kan altijd later thuis afgemaakt worden.

Over het algemeen is het erg gezellig tijdens de lessen GVO. De groepen zijn niet groot, kinderen genieten van zingen, luisteren en knutselen.

Bovenbouw

Kinderen uit groep 7/8 en soms ook uit groep 6 krijgen op een andere manier les. Aan de hand van een PowerPoint wordt een Bijbelverhaal gekoppeld aan het leven van nu. In deze lessen zit veel meer informatie, kinderen krijgen informatie over de achtergrond van een verhaal, over de historische context enz. De kinderen in de bovenbouw krijgen dezelfde lessen als de lessen die gegeven worden op Openbare Scholen. Het is dus niet nodig dat de kinderen een christelijke achtergrond hebben. Centraal staat het woord ‘respect’. Kinderen leren dat het belangrijk is om respect te hebben voor anderen. Ook anderen met een ander geloof. Dat leer je door je in een ander te verdiepen, je leert begrijpen waarom iemand doet zoals hij doet.

Vaak wordt er ook aandacht geschonken aan actuele thema’s zoals de vredesweek, de Kinderboekenweek etc.

De kinderen uit de bovenbouw worden meer geprikkeld om na te denken, kritische vragen te stellen. Ook krijgen ze les over andere godsdiensten. Ze komen in aanraking met andere meningen en proberen zelf ook een mening te vormen. Regelmatig worden ze ook geconfronteerd met hun eigen gedrag en houding.

Bij deze lessen is er meestal geen verwerkingsblad, maar maken we aantekeningen in een schrift. We maken ook regelmatig tijd vrij voor wat gezelligs. Er wordt aandacht geschonken aan de christelijke feestdagen en de bovenbouw heeft dit jaar voor het eerst meegedaan aan Sirkelslag. Een landelijke wedstrijd. Spannend en leuk! Dit jaar werden we derde. Wie weet volgend jaar…?

De kinderen krijgen één uur GVO in de week. Wilt u meer informatie over lessen GVO, kijk dan ook eens op de site: www.pcgvo.nl

Sociale wereldoriëntatie

‘Kinderen en omgaan met normen en waarden’

Diverse onderwerpen uit deze methode worden behandeld; vooral als ze actueel zijn. Onderwerpen zijn: ontwikkelingsvoorwaarden, respect voor de medemens, ik voel, ik ben boos, straffen, etc