Logopedie

Door de bezuinigingen op de schoollogopedie zal vanaf het schooljaar 2012-2013 enkel preventieve logopedie worden aangeboden in plaats van preventieve-curatieve logopedie. Dit betekent dat (jonge) kinderen die in aanmerking komen voor logopedische therapie, niet meer wekelijks op school worden behandeld maar doorverwezen naar een vrijgevestigd logopedist. De preventief werkend logopedist is in dienst van de gemeente, is onafhankelijk en heeft geen eigen praktijk. Belangenverstrengeling is daardoor uitgesloten.

Logopedist op deze school :

momenteel nog niet bekend

 

Overzicht van de preventieve taken :

 • Standaard screening 5 jarigen (gespreid over het schooljaar).
 • Onderzoek naar aanleiding van de screening.
 • Onderzoek op verzoek (alle kinderen van gr. 1 t/m gr. 8).
 • Op verzoek observatie in de groep.
 • Schriftelijk of telefonisch informeren ouders.
 • Gesprek ouders / leerkracht naar aanleiding van screening of onderzoek.
 • Informatie en advies geven aan ouders en leerkracht.
 • Verslaglegging voor leerlingendossier en ouders.
 • Controles.
 • Ouders adviseren naar een particuliere praktijk te gaan als logopedie is aangewezen (doorverwijzen).
 • Indien nodig overleg met andere betrokkenen bij een kind dat logopedisch is onderzocht (I.B. / A.B / psycholoog / orthopedagoog / schoolarts / tandarts…).

Schoollogopedische screening.

Wat betekent screening?

Met een kort genormeerd onderzoek wil de logopedist kleuters met een logopedisch probleem opsporen.

De logopedist let op:
 • Articulatie (uitspraak woorden).
 • Mondgedrag (o.a. duimzuigen – open mond – tongpersen bij slikken…).
 • Stem (o.a. heesheid).
 • Vloeiendheid (stotteren).
 • Ademhaling (verkeerd ademen bij het spreken).
 • Taal (taalbegrijpen – woordenschat – zinsvorming – auditief geheugen…).
 • Spraakverstaan (mogelijke gehoorproblemen opsporen met een fluistertoets).
Vervolg

De logopedist bepaalt aan de hand van de bevindingen of en welk vervolg er nodig is. Dit kan zijn :

 • Geen vervolg (geen logopedisch probleem vastgesteld).
 • Controle (na enige tijd controleren of het probleem is opgelost of verminderd).
 • Nader onderzoek (b.v. uitgebreide taaltest om de taalvaardigheid goed te kunnen beoordelen).
 • Behandeling (doorverwijzen naar vrije vestiging of indien mogelijk kortdurende behandeling op school).

Aan de ouders van kinderen die op de controlelijst staan wordt informatie/advies gegeven en soms worden oefeningen meegegeven voor thuis. Bij de 1e controle bepaalt de logopedist opnieuw of er een vervolg, en welk vervolg er nodig is. Dit kan zijn :

 • Geen (het probleem is opgelost).
 • Nog een controle (opnieuw advies of oefeningen)
 • Advies naar een vrijgevestigd logopedist te gaan.

Logopedie in Gieterveen

Logopediste Marije Greven van Logopedie & Communicatie Borger-Gieten behandelt op dinsdagmiddag kinderen (en volwassenen) met logopedische problemen. Dit vindt plaats in het Multifunctioneel Centrum in Gieterveen.

Een verwijzing door de huisarts is noodzakelijk.

Tel. praktijk 0599 – 23 58 73

E-mail info@logopedieborger.nl

Website www.logopedieborger.nl