Schoolplan

Het schoolplan 2015-2019

Het schoolplan is het belangrijkste beleidsdocument van de school, waarin de school de beleidsvoornemens voor de komende vier jaar beschrijft, te weten van 2015 tot 2019.

Het schoolplan vindt u hier: Schoolplan2015-2019