Vreedzame school

We zijn gestart met blok 2: “We lossen
conflicten zelf op” In dit blok leren de kinderen
omgaan met conflicten.
In de lessen leren de leerlingen goed om te gaan
met conflicten, door:
➢ Een conflict als een botsing van belangen
te zien
➢ Een conflict te onderscheiden van ruzie
➢ Bereidheid om samen een conflict op te
lossen
➢ Te zoeken naar een win-win oplossing
waarin beide partijen zich kunnen vinden
➢ Hoe je op verschillende manieren kunt
reageren op een conflict: hard, zacht of
samen
➢ Om te gaan met gevoelens van boosheid in
een conflict
➢ Met behulp van een eenvoudig
stappenplan zelf, zonder hulp van
volwassenen, een conflict op te lossen.
De komende weken worden er weer nieuwe
mediatoren opgeleid. Een mediator is een
onafhankelijke bemiddelaar die kan helpen om een
conflict op te lossen. Leerlingen uit groep 7 en 8
kunnen zich hiervoor opgeven. De leerlingen die
geïnteresseerd zijn krijgen een training. Ze leren
hoe ze kunnen bemiddelen bij een conflict tussen
leerlingen. Aan het eind van de training ontvangen
ze een certificaat.