Resultaat Nationale Tuinvogeltelling

Vrijdag 27 januari heeft onze school meegedaan aan de Nationale Tuinvogeltelling.
Het doel is om kinderen meer bewust te maken van de natuur dichtbij en om vogels te leren herkennen.
Er werd een half uur fanatiek geteld door de kinderen en meester Stefan heeft de resultaten van de telling doorgegeven.
Welke vogels zijn het meest gezien rondom onze school?

Hier volgt een top 3: 1. de huismus
2. de merel
3. de koolmees

Top 3 van de scholen in Nederland:
1. de huismus
2. de koolmees
3. pimpelmees

Meer lezen? Ga dan naar de volgende site:

https://www.vogelbescherming.nl/tuinvogeltelling/resultaten

De kinderen hebben ook nog pimpelmeesjes, roodborstjes, een buizerd en zelfs een reiger gezien. Oh ja, ook nog een ijzeren vogel, maar die deed niet mee.
Hier zijn nog een paar foto’s.

Misschien zijn er kinderen die ook in eigen tuin of omgeving hebben

geteld?