Theaterles ‘Van propje tot popje’

Gisteren hebben wij de eerste theaterles van het ICO van het project ‘Van propje tot popje’ gehad. Eerst werd het boek Boer Boris en het bootje voorgelezen door juf Lianne en vervolgens hebben we emoties en situaties uit het verhaal nagespeeld. Bij deze een aantal foto’s en filmpjes van de les. De kinderen vonden het fantastisch!
Morgen beginnen we met het knutselen van onze poppen. Juf Lianne komt over twee weken weer en gaat ons dan leren hoe we toneelspelen met onze eigen poppen. De kinderen kijken er naar uit!