Ouderraad

De ouderraad houdt zich bezig met het organiseren van activiteiten en beheert het schoolfonds.

De ouderraad is vooral gericht op “doe-zaken” en organiseert mede o.a. de voorjaarsmarkt, het schoolfeest en de Sinterklaas- en Kerstviering. Ook de organisatie rondom de inzameling van oud papier gebeurt door de OR.

Hier vindt u het Blauwe Boekje met verslagen, plannen, financiële overzichten en begrotingen van MR en OR en de agenda voor de algemene ouderavond van 13 februari 2018.

In de ouderraad hebben zitting:

Dagelijks bestuur: Overige leden: 
dhr. J. de Wit (voorzitter) mw. M. van Bavel
mw. K. Topper (penningmeester) mw. J. Betting
mw. J. Eleveld (secretaris) mw. T. Potse
mw. M. Stegeman
mw. F. Strating

Eerstkomende vergadering Ouderraad: 4 juni 2018