Onderwijs

Samenwerkingsschool

De samenwerkingsschool voor Daltononderwijs biedt onderwijs aan zowel kinderen met een christelijke als een niet-christelijke achtergrond. De school is ontstaan doordat de o.b.s. Nijenhuisschool , de christelijke Salomonsschool en de o.b.s. Nieuwediep zijn opgegaan in één school.

Het betekent dat de school toegankelijk is voor alle leerlingen, ongeacht zijn of haar godsdienst of levensbeschouwing. In het onderwijs wordt ook aandacht besteed aan de verschillende levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden in de samenleving, waarbij recht wordt gedaan aan de verscheidenheid van die waarden.Onze school staat in het dorp Gieterveen en wordt door ongeveer 120 kinderen bezocht.

Daltonschool.

Op 14 oktober 1994 is ons de officiële status voor het geven van Daltononderwijs verleend door de Nederlandse Vereniging van Daltononderwijs.

Wij vinden het heel belangrijk dat het leven van het kind in school moet aansluiten bij zijn/ haar leven buiten de school. In het dagelijkse leven wordt een kind aanvaard als een mens die met vallen en opstaan moet leren zelf verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar gedrag. Hulp van volwassenen en andere kinderen is daarbij voor elk kind van essentieel belang.

Onze school werkt volgens de 3 basisprincipes van het Daltononderwijs.

De vijf kernwaarden zijn:

  1. keuzevrijheid gekoppeld aan verantwoordelijkheid
  2. zelfstandigheid
  3. samenwerking
  4. reflectie
  5. effectiviteit/doelmatigheid

Meer informatie over Daltononderwijs vindt u op de Dalton pagina van onze site.

Multifunctioneel centrum

Onze school is gevestigd in het Multifunctioneel Centrum (MFC) in Gieterveen, onder één dak met de gymzaal, het Dorpshuis (diverse sociale en culturele activiteiten), de voetbalvereniging, BSO De Hasselbraam en de peuterspeelzaal ’t Porkenhoesie.