Bewegend leren, wat is het?

Kinderen hebben beweging nodig, dit inzicht is ook op Nederlandse basisscholen doorgedrongen. Het advies van de gezondheidsraad (2017) is dat kinderen dagelijks minstens een uur intensief moeten bewegen. Door tijdens een lesdag meer te bewegen wordt door scholen aan deze richtlijn tegemoet gekomen.

Bewegend leren is een vernieuwende manier van leren, waarbij bewegen wordt afgewisseld met leren. Deze vorm staat recht tegenover het beeld van stilzittende kinderen in de klas. Bewegend leren gaat niet ten koste gaat van de lesstof, het ondersteunt de lesstof. Taal-, spelling- en rekenlessen die fysiek worden aangeboden, kunnen effectiever zijn als het gaat om het verbeteren van schoolprestaties van kinderen. Sinds 2020/2021 is SWS Oostermoer van start gegaan met bewegend leren.